Οι Άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Πίστης συγκεντρώθηκαν στο Μουσείου Οίνου όπου με τη φροντίδα της SUMMIT CHANGE FACILITATORS συμμετείχαν σε ένα πολύ ενδιαφέρον team building event.
Ο “ειδικός μηχανικός πτήσεων” της Summit και οι συνεργάτες του μετά από μια εντατική εκπαίδευση βοήθησαν τις ομάδες της Ευρωπαϊκής Πίστης να φτιάξουν η καθεμία το δικό της “πύραυλο”. Έπειτα από έλεγχο και συντονισμό μεταφέρθηκαν στους χώρους “εκτόξευσης” όπου ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι πτήσεις.

share on